På fredagseftermiddagen bekräftade Region Jönköpings län att ytterligare ett fall av coronaviruset har upptäckts i Jönköpings län. Den smittade är en man i 50-årsåldern, som ska ha återvänt till Sverige efter en resa till norra Italien.

– Han har varit på en resa i norra Italien i en av de fyra regionerna där vi vet att det pågår en smittspridning i samhället, säger Maria Palmérus, verksamhetschef på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov.

Hur går det till för att smittas i en drabbad region där viruset har fått samhällsspridning?

– I de här fyra regionerna så är smittan såpass spridd att den finns i samhället. Det behöver inte vara att man har varit i kontakt med någon som är sjuk eller ser sjuk ut, utan det räcker att man varit i närheten av någon, kommit i kontakt med någon eller befunnit sig på kontaktytor där det finns personer som bär på viruset.

Den drabbade mannen återvände till Sverige den 24 februari, varpå han insjuknade dagen efter. Enligt Maria Palmérus vårdas mannen nu på infektionskliniken i Jönköping med lindriga symptom.

– Han har lindriga symptom. Han har haft övergående feber och lätt kvarstående hosta, men efter omständigheterna mår han väl och är stabil, säger hon.

Har ni kartlagt vilka kontakter mannen har haft sedan han smittades?

– Smittspårning är ett viktigt arbete. Det ser gynnsamt ut, det förefaller att han endast har haft ett fåtal kontakter. Han reste med flyg från Italien till Polen, sedan har han åkt bil till Sverige. Kartläggningen kring mannen pågår fortfarande. Vi vet att det finns personer som har varit exponerade, ja. Men det är ännu ingen som har blivit sjuk.

Under torsdagen upptäcktes fem nya fall av coronaviruset på olika platser i landet. Totalt har elva bekräftade fall av viruset upptäckts i Sverige, varav två i Jönköpings län.

”Förväntar oss fler fall i Jönköping”

Tidigare i veckan gick Folkhälsomyndigheten ut med en förhöjd bedömning av risken att personer som smittats utomlands återvänder till Sverige och sedan upptäcks bära på coronaviruset. Den risken anses nu vara hög.

Däremot är risken fortfarande låg för att viruset ska få allmän smittspridning i samhället.

– Risken är förhöjd och det ser vi nu. Det är hög risk att vi diagnostiserar fall som har smittats utomlands. Vi förväntar oss att det kommer fler fall i Jönköping, det har vi varit inställda på de senaste veckorna och det är snarare så att vi är förvånade över att det har dröjt så länge innan det kom ett ytterligare fall. Vi räknar fortfarande med fler fall framöver och det är något vi förbereder oss för, säger Maria Palmérus.

Hur ser förberedelserna ut?

– Det handlar om att vi ser till att vi har tydliga och bra rutiner kring hur vi ska hantera allt från provtagning till hur vi behandlar positiva fall. Vi kollar även på hur vi kan omorganisera vår verksamhet för att klara av det ökade trycket som det blir på oss. Det gör vi genom att omfördela arbetet och försöka stärka upp på de positioner som behövs för att vi ska kunna vara tillgängliga för personer vid behov av vård. Den beredskapen är god och det ser vi på hur vi har hanterat de fallen vi har haft, vi kommer klara av att hantera ytterligare fall också.

Även fast Maria Palmérus inte anser att man behöver vara orolig för att coronaviruset sprids så har Länssjukhuset Ryhov börjat förbereda sig på att det kan inkomma en större mängd fall framöver.

– Naturligtvis så kommer det bli en utmaning om det blir en större mängd fall, men det tror vi ligger ganska långt bort just nu. Utan vi förväntar oss enstaka fall, säger hon.

Bör man vara orolig för att coronaviruset börjar spridas i samhället?

– Det tycker jag inte man ska vara. De här två fallen har ingen koppling med varandra. Båda har smittats utomlands och båda har agerat på ett föredömligt sätt genom att isolera sig hemma och inte utsatt andra för risk.

Hur skulle du bedöma risken för allmän smittspridning av viruset i Jönköping?

– Jag tror att vi måste förbereda oss på att vi kan få många fler fall. Vi måste ha förberedelser för olika scenario framöver, sen vet vi inte åt vilket håll det går. Det vill säga vi vet inte om det stannar vid enstaka fall eller om det blir många fler. Men vi måste planera och vara förberedda för båda.