Politiker som kräver att högre tjänstemän ska vara bosatta i Jönköping kan dock tulla på principen själva.

Jag tänker särskilt på två. De är bägge skrivna i Jönköping, en i övernattningslägenhet och en i familjens tidigare gemensamma villa, så vallagens villkor om mantalsskrivning i kommunen uppfylls.

Bägge har sina familjer i Stockholm, men bägge har även sina fulla inkomster från såväl kommun som region om de representerar sina partier på bägge nivåerna med flertalet uppdrag. Så vitt jag kan förstå så är det inte enligt lagstiftarens intention, men i en gråzon så kan man runda den.

Men politiker som tycker om högre tjänstemäns boende borde också leva efter samma axiom själva. Allt annat syns moraliskt klandervärt.

Peter Lundvall, Kommundemokraterna