Ärendet gäller en kvinna i 70-årsåldern som hade opererats för livmodercancer och som var på kontroll på kvinnokliniken i november 2014. Då uppgav läkaren att kvinnan skulle kallas till ett återbesök ett halvår senare. Men någon kallelse kom aldrig och under tiden spred sig cancern. Det upptäcktes i juni 2016 då kvinnan vände sig till sjukhuset sedan hon drabbats av buksmärtor.

Från Ryhov medger man att missade återbesöket berodde på brister i den administrativa hanteringen.

”Om kontroller utförts som planerat kunde möjligen patientens återfall i cancer diagnostiserats tidigare”, skriver sjukhuset i anmälan.

Ryhov har nu gjort en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt anmälan har händelsen ”medfört allvarlig vårdskada”.