Siffrorna ovan gäller hela Sverige, men även trenden är densamma även i Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Under 2017 började inbrotten öka i landet och otryggheten hos boende med dem. I allt större utsträckning började grannar tillsammans med polisen starta upp Grannsamverkan för att minska risken att utsättas för inbrott men även för att öka känslan av trygghet. I dag finns över 30 000 Grannsamverkansområden vilket omfattar runt 1 miljon hushåll.

Flera vinster

Vinsterna med en aktiv Grannsamverkan tillsammans med Polisen är flera. Bortsett från en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % så minskar antalet tillgreppsbrott, antalet gripanden av polisen ökar och hela 38 % uppger en ökad känsla av trygghet sedan de startat Grannsamverkan.

– Ökningen av inbrott skrämde och engagerade grannar att hjälpas åt under 2017–2018, nu ser vi samma sak i och med det sjukdoms- och krisläge vi befinner oss i. Grannsamverkan ökar och är mer aktuell och viktigare än någonsin, säger Lina Nilsson, ordförande för Grannsamverkan nationella gruppen i Sverige i ett pressmeddelande.