Enligt Ulf Andersson har Sandagymnasiet inte gjort något annorlunda i år jämfört med tidigare år och han uppger att han är förvånad över uppgifterna om att eleverna får för lite undervisningstid.

– Jag vet inte varför detta kommer upp. Jag känner inte heller till att någon ska ha sagt till lärare att jobba gratis. Vem skulle ha sagt något sådant? Vi vill inte ha missnöjda lärare och vi fuskar inte med skoltiden, säger Ulf Andersson, och berättar att han hade en kontakt med Lärarnas riksförbund centralt angående frågan om elevernas undervisningstid.

Han tycker att det är bra att lärarna använder sig av sitt fackförbund om det är något de inte är nöjda med, men han säger att det i det här fallet handlar om ett missförstånd.

”Bra med synpunkter”

– I överläggningen med facket gick vi igenom hur det var tänkt för kommande läsår. Det är bra att få lärarnas synpunkter på vad de tycker och hur de önskar att de vill ha det. Det var en bra dialog och jag upplever att facket var nöjda med vad de fick veta. Det enda som hände var att facket bad oss förtydliga dialogen med lärarna, säger Ulf Andersson.

Han förklarar att det är mer än undervisningstiden som räknas in när det gäller lärarnas arbetsuppgifter.

– Hur lärarnas undervisningstid ser ut beror på såväl skolform som ämne och annat de gör utöver undervisningen. Det beror på vilka uppdrag de har. Vi försöker balansera det så det blir en så bra arbetsmiljö som möjligt för den enskilde, berättar Ulf Andersson och förklarar att det tidigare var mer reglerat än nu när det gäller undervisningstiden.

Sedan år 2000 blev det mer öppet när det gäller undervisningstiden, och det kan finnas vissa variationer.

”Går jämnt ut”

– Skolinspektionen finns som ska granska skolorna och då måste vi kunna visa att allt går rätt till, vilket det gör. Undervisningstiden kan variera beroende på ämne, på program och andra faktorer. Vi kan exempelvis ha en mindre grupp elever som valt en kurs då det ställs frågan om det är ekonomiskt gångbart att hålla kursen. Om läraren ändå håller kursen kan det innebära att det inte blir lika mycket arbete för läraren då det blir en mindre grupp. Det blir inte lika mycket för- och efterarbete, förklarar Ulf Andersson.

Enligt uppgifter till oss har undervisningstiden även minskats när det gäller större grupper som 25 elever?

– Nej... Alltså, enligt det gamla systemet låg en studieplan på 2 500 poäng, men det innebär inte att det är en timme per poäng. Det var också satt att 2 180 poäng var minsta poängen man kunde läsa. Men det kan också vara så att en skola bedömer att en kurs behöver mer undervisningstid för att den är mer krävande, medan en annan går att klara av på mindre tid. Men i slutänden går det jämnt upp, förklarar Ulf Andersson och säger att han förstår att inte alla lärare har koll på det komplicerade systemet.

”Tiden är helig”

Han känner till att lärare varit upprörda över undervisningstiden på Sanda, men han hävdar att det bara handlar om missuppfattningar.

– Vi är väldigt noggranna. Eleverna har inte fått mindre tid. Och det är absolut inget vi har gjort för att spara pengar.

Stämmer det att lärare har fler grupper med elever i år jämfört med tidigare år?

– Nej, allt är som tidigare år. Vi har inte ändrat på något. Besparingarna som ska göras är först till nästa år och det får vi klura ut hur vi ska göra då. Men elevernas undervisningstid är helig och lärarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Relaterat till artikeln