I dag har Hallpressen ett tiotal tidningar i Jönköpings län, Kronobergs län och i Skaraborg med 172 anställda på redaktioner som nu ska bli 139.

En del av övertaligheten kommer dock att lösas genom att man inte återbesätter vakanser.

Mediebranschen genomgår förändringar till ett mer digitalt fokus i takt med vikande tidningsupplagor. Vårt fokus kommer bli mer breaking news och agendasättande lokaljournalistik.

- Den digitala utvecklingen fortsätter och en stor utmaning är att också öka intäkterna. Traditionell print står fortfarande för den största delen av intäkterna, säger Herman Nicolic, Hallpressens redaktionelle chef.

Hallpressen gick i våras ut med beskedet om sparpaketet på 20 miljoner kronor.

Det är ett väldigt tråkigt besked, min förhoppning är att vi ska klara det här utan uppsägningar i Jönköping, men jag är samtidigt oroad. Färre journalister här och på våra systertidningar får kännbara effekter.

- Demokratin hotas i förlängningen om färre journalister bevakar samhället, säger Fredrik Stork, facklig ordförande för Hallpressens och Jönköpings-Postens journalistklubb, som har varit med och förhandlat omorganisationen för alla koncernens titlars räkning.