Kjell Ivarsson har sedan 2014 varit chef för närsjukvården inom Region Halland. Bland tidigare chefsuppdrag kan nämnas verksamhetschef för akutcentrum och tillförordnad/biträdande sjukhuschef, båda vid Helsingborgs sjukhus, ambulansöverläkare med huvudansvar för trauma inom Region Skåne och divisionschef för specialiserad närsjukvård i Skånevård Sund.

Men nu byter han jobb, och han kommer troligtvis att tillträda i slutet av sommaren.

– Jag är mycket glad över att kunna knyta honom till oss. Hans långa erfarenhet av att vara chef och ledare i hälso- och sjukvård och hans breda erfarenhet av såväl kirurgi som närsjukvård kommer att betyda mycket i vårt fortsatta utveckling för bästa möjliga hälsa och jämlik vård, säger regiondirektör Agneta Jansmyr i ett pressmeddelande.

Kjell Ivarsson är född 1960, gift och bor i Löddeköpinge i Skåne.

– Det känns roligt att få förtroende att leda Kirurgisk vård, det är lite som att komma tillbaka till min specialitet. Jag har jobbat en del tillsammans med personer från Region Jönköpings län, regionen är framåt, drivande och med värderingar jag delar. Det bärande för mig är att göra skillnad för patienten, jag brinner för ständiga förbättringar. Region Jönköpings län är i framkant inom många områden, med patienten i fokus och ni jobbar i flöden i stället för i stuprör, säger han i pressmeddelandet.