Frågan om Västers framtid är högaktuell i Jönköping just nu och politikern Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, har väckt tanken om att göra Barnarsgatan till en gågata fri från biltrafik.
Bra eller dåligt? Åsikterna var blandade när handlarna på Väster hade ett stormöte där de bjöd in Anders Samuelsson och diskuterade frågan om Västers framtid, gågatan och parkeringsplatserna. Några som var med på dagens möte var butiksägarna till Hemköp. Paul Furufors och dottern Katrin Furufors tycker det var ett viktigt och bra möte som hölls.
– Jag tycker det var positivt, vi måste lyssna av handlarna här, vi har bra handlare på Barnarpsgatan och vi måste se möjligheterna, säger Paul Furufors.

P-platser en viktig fråga
– Frågan är om vi kan ha fler p-platser inne i stan och det tror jag att vi kan lösa tillsammans, säger Paul som menar att det måste föras en dialog mellan handlarna, politikerna och Jönköping City.
Paul menar att frågan om gågatan måste utredas och att p-platser är viktiga för kunderna.

Vill inte ha gågata
Thomas Snarberg har drivit Guldsmedjan på Barnarpsgatan i 40 år och har sett hur gatan utvecklats.
– Med högskolan har det blivit positivare och positivare med fotgängare och fordon, säger Thomas Snarberg som nu är rädd att en gågata och dåligt med p-platser på Väster skulle göra det väldigt svårt för butikerna och att man kan tappa kunder som vill ha lätt att ta sig till butiken.
– Vurmar man för ett bra och fungerande Väster så ska man nog inte göra det här till en gågata för vi skiljer oss från mycket annat. Det finns genomströmning här och fordon kan fungera ihop med fotgängarna. Det är ett koncept här som skulle dödas då.