Papporna i landet tar i snitt ut 29,3 procent av föräldradagarna. I Jönköpings län ligger snittet något lägre på 27,9 procent. Det är en ökning med 1,4 procent sedan 2017.

Den största ökningen har skett i Mullsjö kommun där siffran har gått från 23,7 till 29,9 procent. Det är alltså en ökning med hela 6,2 procentenheter. Men det är i Habo kommun som man hittar den största andelen föräldralediga pappor. Här tas 30,5 procent av föräldradagarna ut av just fäderna.

Jönköpings kommun kommer på tredje plats. Här går 29,5 procent av föräldradagarna till papporna. Det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med fjolåret.

En bra bit kvar till jämställdhet

– Om utvecklingen fortsätter i samma takt som den har gjort de senaste två åren kommer vi att nå en 70–30-fördelning under våren 2019. I mitten av 2030-talet kommer fördelningen mellan kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning vara helt jämställt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Se siffrorna för samtliga kommuner.