Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag i landet. Undersökningen visar tendenser till en större balans inom vård, omsorg och socialtjänst och övriga så kallade konsumenttjänster. Den enda branschen där kvinnliga företagsledare är i majoritet är inrättningar för kroppsvård.

På länsnivå placerar sig Jönköpings län i botten. Bland länets kommuner är Eksjö bäst och Aneby sämst. I Jönköpings kommun är 86,2 procent av de högsta befattningshavarna män.

- Egentligen var det väl ingen överraskning att länet ligger i botten, det som är tråkigt är att siffrorna inte ens rör på sig i en positiv riktning. Jag träffar ständigt drivna och kompetenta unga kvinnor, jag undrar vart de tar vägen? Jag konstaterar att vi behöver uppmärksamma kvinnors företagande och chefskap mer, säger Frida Boklund som är regionchef för Företagarna i ett pressmeddelande.

Frida Boklund tycker det tråkigaste är att siffrorna inte rör sig i rätt riktning.

Foto Johan Lindblom