Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är klar.

– Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna (över 300 mikrometer) uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare vid Örebro universitet som lett studien, i en kommentar.

Upprinnelsen till rapporten är en pilotstudie som gjordes i Vättern 2015 av Örebro universitet, och som visade på mikroplaster i sjövattnet i samma omfattning som i Östersjön, ett ekosystem som förknippas med tydlig mänsklig påverkan. Mätningar är gjorda i tillflöden, längst ut i sjöarna och i utloppen.

– Vi har varit ute på otrampad mark eftersom det inte finns några standarder eller jämförelser, säger Måns Lindell, projektledare vid Länsstyrelsen i Jönköping, till Jnytt.

Många möjliga risker

Ett skäl är att de uppmätta halterna är låga, särskilt ute på sjöarna. Ett annat skäl är att mängden mikroplaster vid en mätpunkt är beroende av många faktorer, som årstider, väder, sommarturismen och sjöarnas ekosystem. Rapporten konstaterar att det finns många möjliga risker med mikroplast, men att det i dag inte finns studier som visar påverkan av de halter som uppmätts.

– Förekomsten av mikroplaster i de stora sjöarna är bekymmersamt. Sjöarna är unika ekosystem och en livsviktig naturresurs som förser miljontals människor med dricksvatten, säger Måns Lindell.

– Det är plastbitar som är större än 0,03 millimeter men mindre än fem millimeter, och man kan se dem om man har tur.

Gemene man behöver dock inte känna någon oro, enligt Lindell.

– I dag filtreras dricksvatten med finare filter än det som använts i denna studie så konsumenterna behöver alltså inte vara oroliga, säger han.

”Leder till människan”

– Man ser att de här spåren leder till människan. Genom årtionden och århundraden har man sett att människan har satt sitt märke på vatten. Det här är inget problem men ett bekymmer. Prognosen är att plastanvändningen kommer att öka rejält de kommande 30, 40, 50 åren, och det gör att vi kommer ha mer plast i vattnen.

– Som individ kan man göra mycket. Man kan till exempel välja tygkasse i stället för plastkasse, det är små enkla saker som kan få stor betydelse. Man behöver inte slänga saker i på backen utan i papperskorgen. Det behövs en ökad medvetenhet eftersom det hamnar där ute förr eller senare.

Jönköpings kommun kommer nu att gå vidare med resultatet av studien.

– Vi har inte slutplanerat någon fortsättning, men det är ett ämne som är i sin födelse och det kan nog bli en fortsättning. Det finns behov av ökad kunskap, säger Måns Lindell.