När jag till och från letar fotografier som ger mig inspiration att skriva om Jönköping förr och Nu är det ett antal individer som utmärker sig. De äldre fotografierna från tidigt 1900-tal är nästan alltid tagna av Gustav Andersson, denna fotograf som har gett oss så mycket utan att få någon uppskattning i sitt liv. Är fotografierna från senare hälften av 1900-talet är det ofta Conrad Sandberg, alias Conny Rich. Jag har någon gång hotat att återkomma med en historia om honom själv, men det får bli vid ett senare tillfälle.

Så dagens underbara bild är tagen från nätet och enligt information så kommer den från Conny Rich. Jag är inte i Jönköpings gamla stad, jag är inte heller i Huskvarna gamla stad, jag tror jag är i Hakarp. Fotografen står i sluttningen av det som idag kallas Östra Vätterbranterna och vill dokumentera tillkomsten av det som kom att bli ”Sveriges vackraste motorväg”.

Enligt uppgifter på nätet är det den 3 juni 1959 och schaktningsarbetena pågår som bäst. I fonden ser vi Strands gård och till vänster Huskvarna vattenverk. För mig som ”elidiot” ser jag också 40-kV.s ledningen från Röttle kraftstation i Gränna till Jönköping och hur den gör en skarp vinkel efter gården Strand. Ursprungligen gick den rakt norrut vid Vätterkanten till Edeskvarna kraftstation och sedan vidare till Gränna. På denna bild är den flyttad efter strands gård just för att möjliggöra byggnationen av motorvägen.

Vägen på bilden är dåvarande Riksettan, den hette så till 1962 då den blev E 4, som försvinner mellan Strands ladugård och mangårdsbyggnad. Det gör den än idag. Men den nuvarande sträckningen är där arbetet pågår med schaktmaskinerna. Arbetet är med andra ord en förutsättning för att man så småningom skall komma igång med bygget av motorvägen Vätterleden. Detta arbete avslutades i september 1959 och då kunde arbetena med Vätterleden intensifieras.

Den 13 december 1960 öppnade första delen av Vätterleden mellan norra Huskvarna och Vättersmålen, där man via en utbyggd vägförbindelse via Ölmstad åter fick använda gamla Riksettan till Gränna. Sedan skedde utbyggnaden i etapper både norrut mot Gränna och så småningom kom även motorvägen genom Huskvarna.

Mellan den ”gamla” riksettan och den under byggnad varande ”nya” Riksettan syns ytterligare en väg. Dock inte en bilväg, det är järnvägsbanken till

Jönköpings-Gripenbergs järnväg. Denna kom till 1894, då till Lyckås i en etapp och lades ner 1935. Men vi som vet var vi skall titta ser spåren av den lite här och var.

Källor

Sven-Arne Johansson Facebook 21/11 2016

JGJ hemsida