Bland annat framgår vilka program där eleverna har högst andel i arbete och högst medianinkomst fem år efter avslutad utbildning.

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna fått ett jobb, säger Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

I Jönköpings kommun är det energiprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet som har högst andel elever i arbete fem år efter gymnasiet. Det är även de som har högst medianinkomst efter fem år.

Ett annat program som uppvisar goda resultat fem år efter gymnasiet är byggprogrammet på Praktiska gymnasiet i Jönköping.

Tio år efter gymnasiet är det energiprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping som toppar listan, tätt följt av fordonsprogrammet på Sandagymnasiet.

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både inkomst och möjligheterna att få jobb, säger Anna Gillek.