– Minskningen hänger samman med högkonjunkturen, ränteläget och den låga arbetslösheten. Men den beror också på att vi beviljade historiskt många skuldsaneringar förra året, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg, i ett pressmeddelande.

På riksnivå har 4 procent skulder hos Kronofogden, men andelen varierar mycket om man tittar på kommunnivå.

I Jönköping har 3 procent av kommuninvånarna skulder, vilket är den näst lägsta siffran i Jönköpings län. Längst ner hamnat Habo där 1,9 procent av invånarna är skuldsatta hos Kronofogden. Det gör Habo till en av de kommuner som har minst andel skuldsatta i hela landet. I länets topp ligger Gnosjö med 4,2 procent.

Precis som tidigare är män överrepresenterade hos Kronofogden. Detta gäller för samtliga av länets kommuner.

Relaterat till artikeln