I våras sade kommunstyrelsen ja till att bygga en flyktingmodul på Dunkehallaområdet i Jönköping, men beslutet revs sedan upp av kommunfullmäktige som inte tyckte att platsen var lämplig för ändamålet med hänsyn till den historiska miljön.
Tekniska nämnden fick utreda frågan på nytt och har nu kommit fram till att bostadsområdet Samset i västra Jönköping är en bättre plats för en flytkingmodul.
– Tjänstemännen har plockat fram en lista på ett tiotal olika tomter, men Samset räknar vi med att kunna komma igång snabbast med, eftersom det finns en färdig detaljplan, säger Anders Jörgensson (M), ordförande i tekniska nämnden, till SVT Nyheter Jönköping.

”Kan fungera bra”
Totalt rör det sig om tolv lägenheter som ska byggas, och modulerna kan vara på plats om ett år.
– Både Socialtjänsten och skolan har dessutom ansett att platsen kan fungera bra för att ta emot familjer, med skola och förskola i närheten, säger Anders Jörgensson.
Det blir kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet vid sitt sammanträde nästa vecka.