Det blir tredje gången som Septemberljus arrangeras av Jönköpings kommun i samarbete med Ljusdesignprogrammet vid Tekniska högskolan i Jönköping. Efter två år på Tändsticksområdet flyttar nu evenemanget till Södra Munksjön.

På lördag kommer området att belysas i dubbel bemärkelse då tillfälliga ljussättningar sätts upp av tredjeårsstudenter på Ljusdesignprogrammet. Fyra grupper står bakom ljusinstallationerna som belyser stranden mellan Slakteriet och Simsholmen.

Tema gammalt och nytt

– Vi vill ge Jönköpingsborna en sista chans att se området innan det börjar byggas bostäder. Temat för årets Septemberljus är därför gammal och nytt, berättar Erik Adolfsson, en av de 16 studenter som varit med och tagit fram belysningen.

Studenterna har fått arbeta fritt inom de geografiska ramar som har getts och har gjort allt arbete från idé till genomförande.

Ödlan blir centrum

Tor Olsson, belysningsplanerare på stadsbyggnadskontoret, berättar att det tidigare funnits en hälsokälla på området. Därefter blev det ett industriområde och nu är alltså bostäder att vänta.

Allaktivitetshuset Ödlan fungerar som centrum på lördag då besökarna får möjlighet att sitta och äta och lyssna på musik.

Emma Linde och Erik Adolfsson, tredjeårsstudenter på Tekniska högskolan i Jönköping, är några av arrangörerna bakom Septemberljus.

Foto Rebecca Staf