Bakgrunden till satsningen är att det saknas djurskötare inom lantbruk i  hela landet, samtidigt som det finns mycket få utbildningar för vuxna som vill byta till detta yrke.

Med ett fondstöd på drygt en miljon kronor från stiftelsen Seydlitz MP-bolagen ska den nya utbildningen dra igång i början av 2020. Målsättningen är att utbilda minst åtta djurskötare.

– Det här ger oss möjlighet att utbilda vuxna utan tidigare erfarenhet till djurskötare som kan matcha de krav som branschen ställer idag, säger Ulrik Svensson, verksamhetschef på Stora Segerstad naturbrukscentrum, i ett pressmeddelande.

– Vi har nu tagit fram ettårig utbildning som ska ge kompetens att arbeta i såväl mjölk-, kött- och som svinproduktion. Det är en relativt kostsam utbildning, med små elevgrupper och moderna anläggningar, som ska genomföras under ett år med stöd av fonden, säger Ulrik Svensson.

Under tiden ska en ledningsgrupp för utbildningen arbeta med att hitta andra finansiärer så utbildningen kan bli permanent. En liknande utbildning genomförs även för skogsmaskinförare.

Relaterat till artikeln