En ny generation tonåringar växer upp med en nyfikenhet på samhället och vad framtiden har att erbjuda. Framtiden vet vi inget om. Vi kan bara spekulera om den. Med det som nu händer våra ungdomar ser den mörk ut. Ungdomar som rånas på sina tillhörigheter och förnedras å det grövsta.

Rånarna är andra ungdomar som skändar sina offer och saknar all empatisk förmåga. I flera fall har de urinerat på sina offer och/eller krävt att offret ska kyssa ledarens skor. Rånen mot våra ungdomar har eskalerat under det senaste året. Får vi inte stopp på dem utgör de en fara för hela samhället. Vilka ungdomar är det då som rånar andra ungdomar och beter sig hänsynslöst?

Till en övervägande del är det ungdomar från Mellanöstern och delar av Afrika ( källa: polisen) som färgar sin framtid och samhället i kriminell riktning. Det är ungdomar som växt upp i våra parallella samhällen där våldet varit synligt för dem. Föräldrarna har svikit sina barn och övergivit dem i sin fostrande uppgift. Flera studier pekar på att det är kultur, normer och etniska motsättningar som är roten till det onda.

Placeras man sedan i ett särskilt utsatt område där likasinnade från hemområdet bor så påverkas man i kriminell riktning. Detta fritar naturligtvis inte föräldrarna eller deras barn. Det kan vara en av många förklaringar. Föräldrarna och deras barn har alltid det fulla ansvaret för de skändliga och empatilösa brott mot andra ungdomar som de utför.

Offren är som oftast infödda svenska ungdomar men även rån mot invandrade dito förekommer. Hur ser de offer ut på sin framtid som skändats ända in i själen på sin framtid? Det samhällskontrakt som skulle skydda dem har staten brutit ensidigt. Den tillit till staten som en demokrati bygger på blir för den nuvarande generationen av tonåringar enbart en chimär. För de äldre generationerna fick man tilliten med modersmjölken. Det är mycket allvarligt och oroande för Sveriges framöver. Det kitt av tillit till staten vittrar nu sönder.

I ett sådant land där samhällskontraktet är urholkat och människor saknar tilltro till staten är det överhängande att människor försvarar sig själva. Av bara självbevarelsedriften måste de göra det då de överges av staten/samhället. Medborgargarden och liknande grupperingar kan uppstå. Måste det gå så långt i vårt avlånga land med vår demokrati som inte ska betraktas som ett självspelande piano. Det måste stämmas från och till.

Det ansvaret vilar på regeringen och ingen annan, men då måste den ta till sig den verklighet som vi lever under i Sverige. Att skylla på andra regeringar då vårt land utsätts för en eskalerande brottslighet visar på omognad och nonchalans mot våra brottsoffer. Att bekämpa all den brottslighet som sker inom olika områden ser jag som statens viktigaste uppgift. Vad är annars vår demokrati värd om inte alla omfattas av den?

Regeringen måste ta bort sina partiegoistiska skygglappar för att samla nationen. Statsministern bör kunna säga till Jimmie Åkesson ”Jag hatar din politik, men för nationens bästa ska vi tillsammans besegra de som hotar vår yttrandefrihet och rörelsefrihet i vårt avlånga land”. Förstår vår statsminister sin uppgift i att ena nationen eller ska han fortsätta med att hålla våra särskilt utsatta områden som gisslan?

Att hoppa från tuva till tuva i brottsbekämpning håller inte. Att jaga brottslingar på det viset blir bara en katt o råtta lek. Ett samlat grepp för att bryta nacken av våra själlösa brottslingar är ett måste. Därför bör Stefan Löfven tillsätta en KRISKOMMISSION med uppgift att ta ett samlat grepp om Sveriges brottslighet. En kommission som enbart ska bestå av opartiska tjänstemän utan partitillhörighet.

Våra brottsbekämpande myndigheter har den kompetens som behövs här. Vår regering har misslyckats i sin brottsbekämpning då partiernas väl och ve gått före nationens bästa. Inser vår statsminister detta så tillsätter han en KRISKOMMISSION för att lösa upp de knutar som politiken misslyckats med. Gör han inte detta är det hög tid att han avgår för landets bästa. Hårdare nypor för ett mjukare samhälle bör vara ett motto.

Kjell Krantz

(M)