När planerna på en mässa i Jönköping för musikälskare presenterades var det flera som skakade på huvudet. Olyckskorparna hade ingen tilltro till att lilla Jönköpings skulle kunna locka vare sig utställare eller besökare.
I Sverige finns ju redan tre stycken etablerade mässor i Stockholm, Göteborg och Malmö sades det. Tron på konceptet var dock större än så och Maj 2011 öppnades dörrarna första gången. Mässan återkom 2012 med fler utställare och betydligt fler besökare. Många utställare och besökare anser att Jönköpingsmässan är den trevligaste i Sverige och återkommer därför årligen. De flesta utställarna kommer från Sveriges tre storstadsregioner och besökarna kommer enligt en försiktig kartläggning från hela Sydsverige.

Två mässor för entusiasterna
Mässans centrala läge och dess trevliga atmosfär framförs som orsaker till succén. Trots att det sedan många år finns en etablerad mässa i Stockholm har flera utställare dessutom uttryckt önskemål att mässan även etableras i den kungliga huvudstaden. Diskussioner inleddes därför i höstas med ledande aktörer om arrangemangets utformning.
Den mycket uppskattade och trevliga atmosfären samt arrangemangets inramning var faktorer som utställarna värdesatte. Efter en stor kartläggning av olika lokalalternativ presenterades produkten för ett fåtal ledande aktörer och när väl dessa bokat sina lokaler gick allt mycket fort. Samtliga rum bokades inom några få veckor och inom kort var även alla övriga utställningsytor bokade.
I år blir det alltså två mässor, den första öppnar i Stockholm i mitten av februari och återkommer därefter till Jönköping i slutet av april. Många utställare på Stockholmsmässan har dessutom bokat lokaler på Jönköpingsmässan trots att inbjudan ännu inte skickats ut. Mycket tyder därför på att arrangemanget i Jönköping blir betydligt större i år.