I februari 2017 blev det känt att flera ton giftiga kemikalier hade hittats i en nedlagd industrilokal i Hovslätt söder om Jönköping.

Kemikalierna uppgavs ha förvarats på ett sådant sätt att de riskerade att blandas ihop, vilket skulle kunna innebära konsekvenser för såväl människor som miljön.

Det uppdagades när verksamheten skulle avvecklas på grund av att det aktuella företaget gått i konkurs. Företagets lokal låg i närheten av både en skola, Tabergsån och ett bostadsområde.

På torsdag väcks åtal i Jönköpings tingsrätt mot mannen som ansvarade för och ägde förkromningsverkstaden som förvarade avfall eller kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

"Särskilt farlig art"

– Vi fann mängder med omärkta rostiga tunnor, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver. Experter från Nationellt forensiskt centrum arbetade i fem dagar på platsen för att kartlägga det farliga avfallet. Brottet är grovt eftersom det kunnat få omfattande och bestående skador. Gärningen har varit av särskilt farlig art med ett medvetet risktagande. De bristfälligt förvarade cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i dödliga doser, säger chefsåklagare Stefan Edwardson, som leder förundersökningen, i en kommentar.

Företaget försattes i konkurs i november 2016.

Saneringen och rivningen har kostat skattebetalarna flera miljoner kronor.

Relaterat till artikeln