Det är löneutbetalning och nu prövas företagen i Jönköpings län till max i det exceptionella läge corona har försatt dem i. I dagarna är det alltså kritiskt för alla bolag oavsett bransch när det gäller likviditeten, det vill säga reda pengar på kontot.

De som klarar sig igenom veckan med löneutbetalningar och hyror – två stora, fasta månadskostnader – kan till viss del eventuellt få något andrum för att finna en lösning på sin kassasituation.

Just kapaciteten i företagets kassa kommer att bli avgörande för möjligheten att överleva.

Därför är det vitalt att snabbutbetalning nu sker från redan beslutade stödsystem, såsom korttidspermitteringarna.

Här agerade den socialdemokratiskt ledda regeringen med kraft när det första stödpaketet, som Moderaterna givetvis godkände, lanserades. Onsdagens paket från regeringen, Centern och Liberalerna var också bra, med bland annat rejält reducerad arbetsgivaravgift. Men det gäller bara för mindre företag och på lön upp till 25 000 kr. Moderaterna vill slopa arbetsgivaravgiften helt för alla företag och oavsett lönenivå under april och maj.

Eftersom den enskilt största kostnaden nästan oavsett bransch handlar om personal, är det väsentligt att rikta direkta, kontanta stöd för att hjälpa i grunden livskraftiga företag att ta sig igenom en unikt pressande tid. Det är vad som krävs för att i möjligaste mån förhindra konkurser och massuppsägningar på bred front.

Nu ser vi hur det som började som en restaurangkris spiller över på andra sektorer. Vi står på tröskeln till en industrikris. Volvo Cars, AB Volvo och Scania har meddelat att tiotusentals

medarbetare kommer att beröras. Det i sin tur slår hårt mot alla underleverantörer i Jönköpings län som säljer till jättarna inom fordonsindustrin. Först var det tvärstopp med leveranser från Kina. Nu är det stopp i andra änden; små och medelstora företag i länet har fått se sin marknad stympas. Förutom de ekonomiska konsekvenserna är den mänskliga katastrofen ett faktum när bolag måste bomma igen och folk gå från sina jobb.

Att stödja företagen i denna kristid är därför också att hjälpa enskilda familjeförsörjare – de anställda. Företagarna som är arbetsgivare är även de familjeförsörjare. En restaurangägare jag pratade med häromdagen sa: ”Jag har ansvar för tio familjers försörjning”. Det är med dessa glasögon vi ska se värdet av stödåtgärderna. Om det är något det offentliga samhället, i kraft av skattefinansieringen, är väl skickat att hantera är det stöd i en tid när marknad efter marknad krossas – märk väl, utan egen förskyllan!

Restaurangnäringen utsätts nu för ytterligare press efter beslutet från Folkhälsomyndigheten att bara tillåta bordsservering. Hela besöksnäringen, som lever på att människor träffas, drabbas extra hårt i denna ”sociala kris” viruset orsakar.

Därför säger vi moderater:

Staten ska betala upp till hälften av hyreskostnaderna under april och maj för företag i utsatta branscher, bland annat hotell, restauranger och butiker.

Dan Sylvebo (M)

Regionråd, 2:e vice ordf. i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet