Nuvarande industrifastigheter i området kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna.

– Det handlar om ungefär 120 nya bostäder som planeras ganska centralt i Bankeryd och det blir Jonssons fastigheter som ska bygga. Det är ett privat initiativ och en av de största projekten som är på gång i Bankeryd, berättar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Han vet inte vad för typ av bostäder som kommer att byggas.

Utsikten påverkas

De nya bostadshusen väntas bli högre än kringliggande villor, vilket gör att deras utsikt kommer att påverkas. Det högsta bygget planeras mittemot bensinstationen vid Björnebergsvägen, men där bedöms utsikten som mindre betydelsefull.

Detaljplanen går nu ut på samråd, då berörda får möjlighet att tycka till om planerna. Om allt går enligt planerna kommer detaljplanen att antas i februari 2020.

Relaterat till artikeln