Patrick Enthav, delägare och platschef på Enthavs Schakt och entreprenad, som gjort markarbetet på Stigamo har tidigare sagt att de fått bekräftat av SMUAB att det inte fanns några hinder för oss att fortsätta med arbetet bara det inte sker i området där det uppges finnas fornlämningar.

Det tillbakavisar nu Henrik Gustafsson, vd för SMUAB, bestämt.

– Jag har en mejlkonversation som visar vad som sagts mellan oss och då har jag bett företaget som gör markarbetet på platsen att bekräfta bygglovet och jag har även förtydligat detta. Jag vet inte vad som har sagts mellan entreprenören och bygglovssidan. Vi är bara markägare i det här fallet. Vi har inget med bygglovet att göra och ger inga bygglov, säger Henrik Gustafsson, och uppger att han är angelägen om att allt sker på rätt sätt.

”Känns tråkigt”

Han berättar att det var av en slump som SMUAB upptäckte markarbetet på platsen och då anmälde det hela till länsstyrelsen.

– Vi var på plats och såg dem gräva. Eftersom de sökt marklov men ännu inte hunnit få det och vi fick se vad som hänt på platsen så blev vi fundersamma. Det var därför vi berättade vad som hade hänt på platsen, berättar Henrik Gustafsson.

Och nu riskerar ni själva att bli polisanmälda?

– Ja, det känns inte roligt att bli polisanmäld för något som vi inte kunnat vara med och påverka. Sedan får vi se vad som händer med den här polisanmälan. Men det är vi som officiellt är markägare och det är därför en polisanmälan kan riktas mot oss. Det känns tråkigt och vi kan inte påverka om det blir en polisanmälan eller inte. Det vi vet är att det brutits mot kulturminneslagen. Vi får se hur det utvecklar sig, säger Henrik Gustafsson.

Fossilåker har grävts bort

Bo Annuswer, arkeolog på Länsstyrelsen i Jönköpings län, säger att en fossilåker som skulle undersökas nu i vår har grävts bort.

– Vi är bara intresserade av att stoppa arbetet där fornlämningen låg så att vi kan dokumentera skadorna, vilket kommer att ske under veckan. Kommunen kan säkert ge svar på varför hela arbetsområdet har stoppats. Det är inte tillåtet att utan tillstånd göra intrång i eller ta bort en fornlämning. Vem som gjort fel måste utredas, säger han.

Läs även:

Bolag kan polisanmälas

”Därför tänker vi stämma kommunen”