Även under förra året erbjöds det 100 sommarjobb till eleverna, men då behövdes bara 82 av platserna användas. I år väntas det bli något liknande resultat.

För att vara behörig till kommunens sommarjobb krävs det att ungdomarna är skrivna i kommunen, har avslutat sina gymnasiestudier våren 2017 eller slutar gymnasiet 2018 eller går i gymnasieskolans språkintroduktion och är född 1997 eller tidigare.

Högkonjunktur påverkar

– För att vara behörig ska du även ha sökt ett annat sommarjobb, men inte fått det. Eftersom vi just nu har oerhört god högkonjunktur så är det inte säkert att alla de 100 sommarjobben vi har kommer att utnyttjas. Vi märker tydligt hur intresset för kommunens sommarjobb minskar när det är högkonjunktur, säger Bengt Regné.

De kommunala sommarjobben ses som en extra buffert för att motverka arbetslöshet för ungdomar under sommaren. Inriktningen är att förstärka verksamheterna under sommarmånaderna samtidigt som ungdomar får värdefull erfarenhet och referenser. Rekryteringen sker till arbete på kommunala arbetsplatser eller hos kommunala bolag. Sommarjobben omfattar fyra veckor med lön enligt kollektivavtal.

Alla får plats

Kommunen erbjuder också så kallad feriepraktik för ungdomar under sommaren. Där finns det inget tak för hur många platser som finns. Men kravet för att kunna få ett sådant jobb är att personen är bosatt i kommunen, inte har fått något annat sommarjobb och som har ferie efter första eller andra årskursen i gymnasiet eller tredje året för elever inom gymnasiesärskolan.

– Skillnaden mellan kommunala sommarjobb och feriepraktik är att feriepraktik är handledd praktik med en mindre praktikersättning. Alla behöriga får plats, säger Bengt Regné.

Förra året sökte 886 behöriga (8367 kvinnor och 510 män) feriepraktik och 765 personer tackade ja.