Över 30 procent tycker att arenan ska ligga i Huskvarna.

22 procent tycker att den ska ligga kvar i Stadsparken.

Nästan lika många, 18 procent, menar att Elmia är den bästa platsen.

17 procent anser att man borde bygga den vid Jordbron.

Förslaget som Alliansen la fram igår, att bygga arenan på Råslätt gick inte hem alls. Endast 8 procent tycker att de tär ett bra förslag.

Signaturen X tycker dock att Råslätt känns som ett klockrent förslag. Rimligtvis är där klart bättre markförhållanden än på Jordbron, överlägsen kommunikation jämfört med Stadsparksvallen och överanvända Elmia.

Signaturen Anden menar att kommunen har gjort två utredningar. Båda har visat att Jordbron är bästa platsen för Jönköping att bygga en arena på. Och då är ekonomin en av huvudpunkterna man tagit hänsyn till.

Kalle har sin åsikt klar. Bygg på Elmia. Området är perfekt. Det finns redan parkeringsplatser, busshållplatser och vägar. Vissa delar måste förbättras men ur bland annat ekonomisk synpunkt vore allt annat resursslöseri.

Thomas förslag är kontroversiellt: Spela på Vapenvallen och ändra namn till H-Södra istället.

Signaturen Idrott för alla ser fördelar med Råslätt: Vad bra det måste bli för de andra idrotterna på Råslätts IP. Ny inomhushall för friidrott och bandy ihopbyggt med fotbollsarenan som har konstgräs som värms upp av spillvärmen från bandybanan.

Vissa har även en stor portion humor i sin kommentar. Så här undrar Magnus: Janne Hedell (M) lovade ju tidigare att Sven-Ingvars och Tomas Ledin skulle ge konserter på Jordbrovallen. Är det någon som vet hur det går med de idéerna nu när partikollegan Carin har ändrat sig?