Det finns olika anledningar till att en kommun utfärdar ett bevattningsförbud. I sommar har detta skett på flera håll i landet på grund av att det inte funnits tillräckligt med vatten i grundvattentäkten.

Majoriteten av de boende i Jönköpings kommun får sitt dricksvatten från Vättern och där finns det bra tillgång på vatten.

Inget förbud

– Folk kan duscha, bada och vattna sina blommor som vanligt. Vi har inte utfärdat något bevattningsförbud och är inte i närheten av att utfärda något sådant heller. Vi har i dagsläget det bra när det gäller grundvattnet om man ser till de 24 000 abonnenterna som vi har i den VA-verksamhet som vi svarar för. Sedan ska man ha stor ödmjukhet inför att mindre orter som exempelvis Visingsö och Ödestugu ändå kan få brist på vatten, säger Rolf Landin.

Han berättar att det finns boende som har egna gårdar och inte är anslutna till vattentäkten i Vättern och att det finns flera av dessa som har det tufft även i Jönköpingsregionen.

Är ödmjuk

– En kommun kan också införa bevattningsförbud av andra orsaker än på grund av att det är för lite grundvatten. Det kan exempelvis bli restriktioner på grund av haveri eller om det blir stora vattenläckor som gör att man måste hålla i vattnet. Så visst kan även Jönköpings kommun råka ut för detta, säger Rolf Landin.

Innan ett bevattningsförbud utfärdas brukar oftast kommunerna först vädja till kommuninvånarna att hålla i vattnet.

– Men något bevattningsförbud har alltså inte utfärdats i Jönköpings kommun så det går att duscha och ha det skönt i värmen även den här extrema perioden. Men vi försöker vara ödmjuk. Det är tufft för dem som har för lite vatten. Det är det värsta som kan hända att man inte har vatten att leverera, säger Rolf Landin.

Kan hjälpa närliggande

Han berättar att Jönköpings kommun är positiva till att hjälpa andra kommuner som har det svårt med vatten i torkan i de fall det är möjligt.

– Halland och östra kustdelarna har haft bevattningsförbud i en månad och där har vi tyvärr ingen möjlighet att leverera vatten på grund av bland annat avståndet. Men vi försöker alltid hjälpa till i den mån det går, säger han.

Hittills har ingen kommun bett Jönköpings kommun om hjälp med vatten.

– Men om en närliggande kommun som har problem med vatten ber om hjälp och vi har lediga resurser så går vi gärna in och hjälper till. Hittills har jag inte pratat med någon, men vi vill förstås vara behjälpliga om någon råkar illa ut. Vi är också en större kommun som kanske har mer resurser, säger Rolf Landin.