Sveriges kommuner och landsting, SKL, har sammanställt och gjort kvalitetsjämförelser inom 16 hälso- och sjukvårdsområden bland landets 21 regioner och landsting.

SKL:s resultatöversikt placerar Region Jönköpings län på första plats i sammanställningen och bland de sju bästa i elva av de 16 områdena.

– Att vi ligger i topp är ett resultat av systematiskt arbete under många år. Öppna jämförelser visar generellt en både positiv och stabil bild av hälso- och sjukvården i Jönköpings län, vi har förbättrat oss inom många områden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig i ett pressmeddelande.

I Dagens Medicins rankning om Bästa sjukhus kom länets tre sjukhus nyligen bland de tolv bästa i kategorin bästa mellanstora sjukhus. I Öppna jämförelser ingår även primärvården.

Samtidigt visar jämförelsen att Region Jönköpings län behöver fördjupa och förbättra sig ytterligare inom några områden.

– Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Vi ser både inom vilka områden vi har bäst resultat och vilka vi behöver stärka, Jag är stolt över de fina resultaten och att patienterna har stort förtroende för vården i Jönköpings län, säger Mia Frisk (KD), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, i pressmeddelandet.

Liksom vid tidigare mätningar där länets invånare tillfrågas om hur de ser på vården, får Region Jönköpings län högt betyg och placerar sig bland de fyra bästa i landet. Förtroendet för hälso- och sjukvården är fortsatt högt, nära 79 procent känner stort förtroende för sjukhusvården. För primärvården är motsvarande siffra knappt 75 procent, vilket är högsta värdet i Sverige.

När det gäller tillgången till sjukvård är länets invånare mycket nöjda, Region Jönköpings ligger bäst till och hela 86 procent av de tillfrågade upplever att tillgången till vård är god. Inom primärvården får nio av tio sitt besök inom sju dagar. Inom den specialiserade vården fick 89 procent ett första besök och 84 procent sin operation inom 90 dagar.

Jönköpings län är bäst i Sverige när det gäller femårsöverlevnaden för flera cancerformer. Väntetid från diagnos till behandling vid tjocktarmscancer är 24 dagar i Jönköpings län, viket är bäst i Sverige.