Produkten ska vara klassad som bekämpningsmedel och bolaget hade inte dispens för att få sälja det. Bolagets ägare har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottslighet, .

Nu får bolaget betala 15 000 kronor i företagsböter.