Acko Ankarberg Johansson (KD) tilldelas Årets politikerutmärkelse för sitt arbete med att förbättra vården i Sverige. Priset delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2 oktober.

Acko Ankarberg Johansson är riksdagsledamot och socialutskottets ordförande och har både i riksdagen och på kommunal nivå arbetat för att göra vården bättre.

– Hon bejakar forsknings- och teknikframsteg och väjer inte för komplexa frågor om nya strukturer och lagändringar som krävs för att patienterna ska kunna dra nytta av framstegen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, i ett pressmeddelande.

Stiftelsen menar att som ordförande i socialutskottet har Acko Ankarberg Johansson visat vilja, ansvarskänsla och kapacitet att ena partierna i frågor som är grundläggande för att utveckla vården.

I maj röstade till exempel riksdagen ja till socialutskottets förslag om att staten ska se över patientdatalagen och ta ansvar för gemensamma standarder för IT-systemen i sjukvården.

– För att forskningens framsteg ska komma patienterna till godo krävs politiker som tänker långsiktigt och kan skapa enighet över partigränserna. Acko Ankarberg Johansson är en förebild i detta arbete, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

– Utmärkelsen från Forska!Sverige gör mig både glad och rörd samtidigt som den inspirerar till fortsatt arbete för hälso- och sjukvården, säger Acko Ankarberg Johansson.