I en debattartikel i Jnytt 8/5 hävdar Carl-Johan Lundberg (M) att tiggeri inte ska vara en önskvärd affärsmodell och att tiggeriförbud ska införas.

Huvudproblemet med ett nationellt tiggeriförbud är att det inte finns mycket som talar för att det löser problemet med den strukturella fattigdomen. I stället kommer det att förvärra situationen för de mest utsatta i vårt land och förstärka utanförskapet.

Förslag som ska hantera ett svårt samhällsproblem ska visa på någon slags evidens på effekter, förbud förflyttar bara tiggaren, den fattige till andra platser, andra kommuner. Erfarenheter från b la Köpenhamn visar att förbud driver in tiggaren i kriminalitet och ännu längre från förändring.

Det finns redan idag en lagstiftning att hantera uppsättande av s.k. läger, det är redan idag otillåtet. Detta gäller även för kriminella ligor, det finns en dom i Växjö tingsrätt från förra året mot sju bulgariska män som i organiserad form utnyttjat tiggare dömdes till mellan 1,5 och 5,5 års fängelse för människohandel.

Andra frågor som förbudsförespråkarna aldrig svarar på är hur de som bryter mot ett förbud ska lagföras, vilka straff som ska utmätas och var de polisiära resurser finns som ska hantera förbudet i en situation där polisen har för få resurser. Ytterligare en problematik är om man ska förbjuda att ge och hjälpa, var går då gränsen för vilka jag får hjälpa.

Daniel Fredriksson, Jönköping