Planeringen gick galet, genomförandet uselt, patientsäkerheten riskeras och det kommer troligen att bli stora merkostnader för medborgarna.

I flera års tid har medarbetare varit engagerade i planeringen för ändamålsenliga lokaler till den verksamhet som var tänk att husera i den nya sjukhuskroppen vid Länssjukhuset Ryhov (hus D1). Allt värdefullt planeringsarbete som personalen genomfört kastas nu överbord. Vilka signaler sänder det egentligen till våra medarbetare.

När det nya förslaget presenterades var det i sällskap med flera riskanalyser. Men tanke på resultatet i dessa analyser blir vi uppriktigt sagt förvånade över hur slutsatsen kan landa i att den nya planen rullar vidare och skall verkställas. För att förenkla analyserna något kan man säga att riskerna bedöms med olika färger. Grön betyder att riskerna är obefintliga eller låga och att konsekvenserna är små. Gul är mittemellan och röd betyder att riskerna och konsekvenserna är stora. I de presenterade riskanalyserna finns knappt inga gröna markeringar alls, det mesta är faktiskt knallrött.

Det finns åtgärdsförslag med i analyserna och några av dessa går säkert att hantera genom att skruva lite här och där. En del är däremot helt omöjliga att överkomma och andra kostar väldigt mycket pengar att lösa.

Blir det bättre för personal och patienter då? Den frågan är naturligtvis svår att besvara på förhand. Men ett mångårigt planeringsarbete i nära dialog med personalen bör i flera avseenden vara betydligt mer genomtänkt än det förslag till beslut som nu föreligger.

Vad vi vet är att en del patienter kommer att behöva gå längre och besöka fler avdelningar. Det gäller även personal. Patienter i behov av utomhusträning kommer att få längre till träningsplatsen, vilket en del faktiskt inte kommer att klara av. Vi vet också att flera verksamheter kommer att splittras och att annan verksamhet kommer att behöva vänta längre på renoverade och ändamålsenliga lokaler. Vilket kommer att drabba både patienter och personal.

Den politiska ledningen har tillsammans med ledande tjänstemän gått igenom förslaget och godkänt att det går vidare. Oppositionen fick dock inga möjligheter att ta del av förslaget utan fick det tillsänt samtidigt som det gick ut till media. Medarbetarna fick information en dag innan dess. När man inte vill ha synpunkter från vare sig medarbetare eller opposition, undanhåller man information helt enkelt.

Det finns många frågor som behöver få svar relativt snart. Vad kommer åtgärderna för att lösa alla påtalade risker som den nya planen innebär att kosta? Hur länge kommer personal och patienter behöva vänta på att verksamheterna skall få ändamålsenliga och renoverade lokaler? Hur skall det i framtiden gå att motivera personal att engagera sig i långsiktigt planeringsarbete när deras arbete och ansträngningar ändå slängs i papperskorgen?

Mikael Ekvall (V) Regionråd

Malin Wengholm (M) Regionråd