Under onsdagen blev det klart att karensdagen tillfälligt slopas med omedelbar verkan. Det innebär att arbetstagare får sjukpenning från första frånvarodagen på grund av sjukdom, en kostnad som staten står för. Detta anses vara en åtgärd för att minska risken för smittspridningen av covid-19, även kallat coronaviruset, bland allmänheten samt att avlasta sjukvården.

Karensdagen slopas från och med idag, onsdag, och åtgärden kommer initialt att gälla i en och en halv månad framöver.

– Igår ökade Folkhälsomyndigheten risken för inhemsk smittspridning och då är det viktigt att komma fram med den här åtgärden. Vi hoppas att sjuka människor stannar hemma och inte går till jobbet av ekonomiska skäl, säger Magdalena Andersson (S), finansminister, till Aftonbladet.

Staten kompenserar dessutom kommuner och regioner med cirka en miljard kronor per månad för åtgärderna. Hur stor kostnaden blir är beroende på hur utbredd smittspridningen blir.

– Ett viktigt besked till svensk sjukvård, staten står för alla extra kostnader kopplade till coronaviruset. Samt ett viktigt besked till svenskt näringsliv för att kunna behålla svenska jobb, säger Magdalena Andersson.

”Stanna hemma om du är sjuk”

På en pressträff som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap höll under onsdagen bekräftades det att Sverige numera har 461 fall av coronaviruset. På pressträffen uppmanades människor att stanna hemma vid sjukdom, samt att vara hemma en till två dagar extra efter att symptomen har lagt sig – framförallt om man jobbar med äldre personer som är i riskgruppen.

Vidare uppmanades människor att försöka undvika kontakt med sjuka och vidhålla en god handhygien.

Vid 14-tiden på onsdagen var beskedet att stora evenemang inte kommer ställas in, men det är ett beslut som kan komma att ändras senare under dagen.