Vid en undersökning av var det fanns mest kemikalier i barnens vardag visade det sig att det fanns högst halter på förskolan. I jämförelsen tittades det på såväl hemmet som kontor och bilar.

– Barn upp till tre år går igenom en hormonell utveckling som går att jämföra med det som tonåringar går igenom. Samtidigt leker de närmare golvet och det är just i dammet på golvet som kemikalierna samlas, berättar Therese Birath från Kemikalieklok.

Små barn har dessutom ofta sina händer i munnen och äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt.

Mats Sesö, arbetsmiljöstrateg på utbildningsförvaltningen, ser ett behov av stöd och utbildning i utrensningen av olämpliga material och produkter på förskolan för att skapa en giftfri förskolemiljö.

200 personer i kommunen får utbildning i vilka produkter som är olämpliga att ha på en förskola. I ett första skede riktade sig informationen till förskolechefer, biträdande förskolechefer och inköpsansvariga. I höst fortsätter utbildningsprojektet med föreläsningar för alla förskolepedagoger i kommunen, även de privata.

Therese Birath konstaterar att flera farliga produkter är relativt vanliga på förskolorna i dag.

– Se upp med mjukgörare, varnar hon och håller upp en gammal barbiedocka.

Hon böjer dockans ben och förklarar att detta är något som bara går att göra med de gamla barbiedockorna, ett tecken på att de innehåller material som inte är bra. De nyare barbiedockorna har stela ben och innehåller därmed ett material som är bättre.

Therese Birath varnar också för produkter som luktar plast eller parfym. Parfym kan vara ett tecken på att man vill dölja plastlukten.

– Luktar leksaken plast är det ett dåligt tecken. Annat man kan tänka på är att inte låta barnen leka med vuxenelektronik. Mobiler, kameror, mikrofoner och tangentbord innehåller alla kemikalier som är cancerframkallande. Det vet inte många om utan har låtit barnen leka med sakerna av miljöskäl, att slippa kasta dem, säger Therese Birath.

På flera förskolor används läsplattor som ett pedagogiskt hjälpmedel. För pedagogerna gäller det då att använda läsplattan på ett sådant sätt att barnen inte utsätts för onödigt mycket kemikalier.

– Det kan handla om att låta barnen tvätta händerna efter användning, begränsa användningen eller att läsplattan används mer för att visa något än att barnen själva får dra med fingrarna på plattan, säger Therese Birath.

Hon tillägger och det också går att ha med i bakhuvudet att plast, värme och mat är en dålig kombination. Värm inte maten på plasttallrikar med andra ord.

Missa inte filmen där Therese Birath föreläser.