Jnytt har tidigare berättat att sedan coronavirusets utbrott har Jönköpings länstrafik märkt av en betydlig minskning i antalet resenärer.

– Hälften så många resor görs jämfört med samma tid förra året. Det har minskat jättemycket, säger länstrafikens trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg.

Bussbolaget har också många sjukskrivningar och har fått ställa in turer. Nu skriver P4 Jönköping att i ett brev till Länstrafiken och Region Jönköpings län, åberopar Keolis force majeure i sitt avtal.

Force majeure definieras i allmänhet som extraordinära och svårförutsedda händelser vilka innebär hinder utanför parternas kontroll. Vanligtvis åberopas detta vid naturkatastrofer men nu åberopar Keolis den här paragrafen i sitt avtal.

Normalt ger inställda turer vite när avtalet bryts men på det här sättet kan Keolis undvika att bestraffas.