Under 2018 är det rivning och marksanering där den nya stadsdelen ska växa fram. Under 2019 ska ett antal spadar sättas i marken när Skeppsbron växer fram. Skanska, HSB och Södra Munksjön AB är de bolag som för tillfället ska finnas med.

- Det är jättespännande. Vi hoppas att vi ska kunna hålla det vi har som ambition att genomföra. Att vi kan göra verkstad av det vi planerat, säger Rosalie Sandahl, projektledare på Skanska.

Arbetet med detaljplanen har pågått under en tid, och i fredags vann den laga kraft och det innebär att byggandet kan inledas. SMUAB leder arbetet, men äger inte all mark och har istället samarbetat med befintliga fastighetsägare.

- Det är ett unikt samarbete för Jönköping att man gör på detta sätt, säger Henrik Gustafsson, vd för Södra Munksjön AB.

Foto Södra Munksjön Utvecklings AB

Inflyttning inleds 2021

De första inflyttningarna är planerade till 2021. Inledningsvis är det Skanskas kontorsbyggnader och 65 lägenheter som ska få hyresgäster. De byggnaderna byggs med solpaneler på taket. Marcus Ekelund som är affärsutvecklare på Skanska menar att det har blivit billigare med solpaneler, och att den ekonomiska ekvationen nu går ihop. Utmaningen med bygget blir att kombinera de olika delarna som ska in.

- Vi vill skapa en stadsdel för alla och det är en utmaning. Det ska passa både de som går förbi, de ska tycka det är vackert. Sen ska de som bor och jobbar tycka att det är en trygg plats. Den kombinationen är det svåra att få till, men vi hoppas göra det med parker och trevlig arkitektur, säger Ekelund.

Från vänster: Marcus Ekelund, Rosalie Sandahl, Mikael Carlson, Elin Carlholt och Henrik Gustafsson.

Foto Erik Boström

HSB bygger 400 lägenheter

HSB räknar med att bygga 400 lägenheter runt Skeppsbron under den första etappen. 40 av dessa blir så kallade trygghetsboenden med gemensamma ytor och en bovärd. Kvarteret ritas för närvarande, men det kommer byggas i tegel och byggstart blir runt 2019.

- Trygghetsboenden går ut på att det är bra lägenheter med stora utrymmen i badrummen, och möjlighet att köra runt med en rullstol. Sen är det framförallt en gemensamhetslokal med en anställd person som genomför diverse aktiviteter, så att de boende kan träffa kompisar från trappuppgångarna, säger Mikael Carlsson som är fastighetschef på HSB och fortsätter:

- Det är kommunen som ligger på om detta. Vi har en åldrande befolkning och många har ett behov av detta. Tanken är att de som bosparat hos oss får möjlighet till lägenhet här, det är så vi gör ett kösystem.