På torsdagen fattade Vätternrundans styrelse beslut om att ställa in Vätternrundan och de andra loppen som igår i Cykelveckan.

– Det är ett tungt beslut. Men vi ser inga möjligheter att gå vidare och planera för ett arrangemang i nuläget, säger Vätternrundans vd Gunilla Brynell-Johansson i ett pressmeddelande.

Vätternrundans ledning och styrelse har de senaste veckorna utrett alla tänkbara alternativ. Ett av dem var att genomföra loppet senare under 2020.

– Vi står inför en situation som ingen riktigt kan överblicka just nu. Osäkerheten är oerhört stor kring när livet kan börja återgå till det normala igen, säger Gunilla Brynell-Johansson.

"Har ett ansvar"

– I det läget har vi ett ansvar att ge besked om hur vi ser på vårt arrangemang. Vi ser att vi inte kan gå vidare och planera för Vätternrundan, som situationen ser ut. Det finns en kritisk tidpunkt för när vi måste fatta ett beslut och där är vi tyvärr nu.

Många av dem som har anmält sig till Vätternrundans lopp är mitt uppe i genomförandet av En Svensk Klassiker. De kommer att kunna räkna in nästa års lopp i sin klassiker. Vätternrundan tänker också stötta alla anmälda cyklister att hålla igång sin träning, utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten fortlöpande ger.

– Vi kommer att jobba hårt i våra kanaler, bland annat i sociala medier, för att peppa alla cyklister på olika sätt. Motion är livsviktigt för folkhälsan, så länge vi kan utöva den på ett ansvarsfullt sätt och utan att bidra till smittspridningen, säger Gunilla Brynell-Johansson.