James Hansen har i 30 år varit chef för NASAs rymdprogram. Han är professor vid Columbia University. Han har tilldelats Amerikas finaste meteorologipris för sin enastående förståelse för klimatförändringen och sin förmåga att kommunicera klimatvetenskap. I sammanfattningen på sin senaste rapport konstaterar han:

-Parisavtalets förhoppning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C är otillräcklig och

-Vi inte har tagit något avgörande steg mot att lösa klimatproblemet. Växthusgaserna i atmosfären fortsätter att öka –i accelererande fart de senaste åren!

Själva förmår vi sällan utifrån vår erfarenhet av vädret, dra slutsatser om klimatet. Vi behöver vetenskapliga observationers slutsatser. Vi kan inte negligera James Hansens slutsatser.

Klimatfrågan balanserar mellan hopp och hot. Johan Kuylenstierna betonar i sitt sommarprogram hoppet. Han vet klimathoten. Han tror på den tekniska utvecklingen och på framtiden. Han vill lösa problemen. Vi kan bida och hoppas – och sluta slänga mat. James Hansen betonar hoten .Vad säger kommunikationsteorier om hur förmedla verkningsfull kunskap om klimathotet?

En stark barriär mot insikt är förnekande. Man förnekar för att slippa ta ansvar. Per-Espen Stoknes beskriver psykologiska krafter som hindrar insikt: jag har inget att vinna på oro, andra gör inget, jag har viktigare saker att tänka på, problemet är inte akut. Vi tror inte att vi kommer att drabbas och vi ser inte dem som är i riskzonen. Att vi passerat 400 ppm är abstrakt och osynligt.

Vi tenderar att underskatta risker vi gärna tar – vi flyger på, vi hoppar in i bilen. Vi är mindre rädda för naturliga risker – lite varmare gör ju ingenting. Vi underskattar risker utan fiende. Vi räds risker man talar mycket om. Vi hatar förluster och får inte nog. Klimatproblemen framstår som just förluster. Klimatkrisen tycks pressa på alla felaktiga tangenter.

Stoknes rekommenderar:

-Ge luft åt din förtvivlan utan att beskylla

-Låt känslan av ”jag ger upp” flyta genom dig, men identifiera dig inte med den-Ge uttryck åt sorgen - kanske ära den

-Se klimatfrågan som en fråga om levande luft

-Anpassa ditt tänkande och handlande till ditt varande

Atmosfären och luften är inte någonting som vi observerar utifrån – det är någonting vi ingår i, genomsyras av.

Tron på värdet av en stadigt stigande avgift på fossila bränslen som kan få allmänhetens stöd – är en hjälp mot förnekande och riskunderskattande menar Klimatsvaret – CCL Sverige.

Ann Helleday - Klimatsvaret – CCL Sverige