– Vi började att jobba med detta redan innan det första fallet inträffade i regionen och Sverige, säger Johan Fritz, stadsdirektör, när pressträffen inleds vid lunchtid.

Kommunen har en grupp som bevakar händelseförloppet med coronaviruset och som tar fram riktlinjer till Jönköpings kommun som arbetsgivare och ger råd till förvaltningsledningen. Denna grupp har förstärkts den här veckan och jobbar med analys både på kort sikt och lång sikt, med planering flera månader framåt.

Johan Fritz, stadsdirektör.

Foto Hanna Sjöberg

– Vi har hela tiden utgått från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarens rekommendationer. Alltså, är man frisk kan man jobba och vara ute som vanligt, och har man symtom eller är sjuk ska man stanna hemma, säger Johan Fritz.

Sen tio år tillbaka har kommunen en pandemiplan. Den uppdateras nu för att anpassas till den gällande situationen.

– Det handlar om att kunna bedriva samhällsviktig nytta även om till exempel 40 procent av våra medarbetare är hemma.

Elever går hem från skolan

Göran Isberg, utbildningsdirektör.

Foto Hanna Sjöberg

I dag finns cirka 25 000 elever i skolor i Jönköpings kommun.

– Vi har bekräftade fall av corona på ett fåtal elever – två eller tre fall – i kommunen. Det rör lite äldre elever. Vi har kontakt med smittskydd, ger information till rektor och skolan, och agerar utifrån rekommendationerna. Jag kan inte redogöra exakt för hur det går med smittspårning men det har vi rekommendationer för från smittskyddsläkare och Ryhov i detta läge, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör.

Jnytt har via läsare fått veta att många elever valt att gå hem självmant, kanske av oro för viruset.

Hur ser ni på detta?

– Vi har stor respekt för att elever och vårdnadshavare känner oro. Men vår rekommendation är att vara i skolan eller på arbetsplatsen om man är frisk, och om man har symtom ska man stanna hemma, säger Göran Isberg.

– Det är en allvarlig, exceptionell situation som vi befinner oss i, och vi får bedöma fall för fall, och ta diskussionen med vårdnadshavare och elever.

Kommunen är i ständig kontakt med smittskyddsläkare för att följa arbetet och ger löpande information till rektorerna.

Inga planer på stängning i dagsläget

Skolorna i Danmark och Norge har beslutat att stänga, men i dagsläget är det inte aktuellt här, menar kommunen.

– Just nu finns inga signaler på att skolorna skulle stänga. Det är viktigt att bibehålla lugnet. Vi har skolorna öppna tills någon säger något annat, säger Göran Isberg.

En medarbetare inom äldreomsorgen har konstaterats smittad, berättar socialdirektör Stefan Österström under pressträffen.

Under torsdagen bekräftade Folkhälsomyndigheten att 26 fall av coronaviruset har bekräftats i Jönköpings län. Det är en fördubbling mot 13 som var det bekräftade antalet under onsdagen.

Se hela presskonferensen här: