Enligt krävs kommunen på pengarna efter att Elmia AB, som till stor del ägs av kommunen, valt att arrangera en liknande mässa bara några mil därifrån under samma helg. Detta har gjort att mässan vid Bosjökloster avblåsts.

Bertil von Goetz är Skånska jakt- och fiskemässans juridiska ombud och säger till P4 Jönköping att det handlar om illojal konkurrens och att Jönköpings kommun bryter genom kommunlagen när de arrangerar en vinstgenererande mässa i Skåne.

– Går kommunen inte med på att betala skadeståndet på 650 000 kronor kommer Skånska jakt- och fiskemässan att gå till domstol och då även kräva pengar för utebliven vinst, uppskattningsvis ett par miljoner kronor, säger von Goetz till P4 Jönköping.

Ann-Marie Nilsson (C) är kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, hon säger till P4 att kommunens jurist kommer titta på detta. Hon menar också att mässan i Skåne arrangeras i marknadsföringssyfte. Detta för att utställare och besökare ska lockas till fiskemässan i Jönköping.