Detta gör att kommunen nu känner sig nödgade att varna äldre så att de inte släpper in okända personer i sina hem.

– Det är viktigt att medborgare som har hemtjänst säkerställer vem det är de släpper in i sitt hem, säger Camilla Johansson, äldreomsorgschef i Jönköpings kommun, i ett pressmeddelande.

– Det gör de enklast genom att be om att få se id-bricka och kontrollera att personen är den som är på bilden på id-brickan.

Relaterat till artikeln