Mycket hårda vindbyar, som emellanåt kan komma upp i stormstyrka, väntas i Jönköpings län och stora delar av södra Sverige under torsdag eftermiddag och kväll. Tidigare under dagen utfärdade SMHI en klass 1-varning och flera tågavgångar har ställts in.

Vinden har under eftermiddagen orsakat trafikstörningar. Flera larm har inkommit gällande omkullblåsta träd och grenar som fallit över vägbanorna på länets riks- och länsvägar.

– Det är vinden och blåsten som ställer till det, vilket har gjort att det har fallit en del träd över vägarna. Trafikanter som påträffar hinder på vägarna är snabba att ringa till oss, så vi känner att vi har god kontroll på situationen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

– När det gäller träd som har fallit över mindre trafikerade vägar så ringer vi till kommunen eller Trafikverket, beroende på vem som är väghållare. Räddningstjänsten rycker ut när det rör större vägar, och ett par sådana larm har vi haft. Då åker vi ut och rensar vägbanan.

Kan situationen blir värre under kvällen?

– Enligt väderleksrapporterna som vi har följt så ska det fortsatt vara hårda vindar hela natten. Så det kan så klart påverka, men det är svårt att sia om hur mycket det kommer påverka oss.

Till trafikanter som ska ge sig ut på vägarna under kvällen uppmanar räddningstjänsten till försiktighet.

– Var extra uppmärksam om du kör på mindre vägar där det kan ha blåst omkull träd. Var noggrann med att hålla den rekommenderade fartgränsen.

Enligt polisen hade ingen trafikolycka orsakats av de nedfallna träden fram till klockan 21.30.

Vindbyarna har även medfört att många är utan ström. Vid 20-tiden var omkring 700 av Eon:s kunder i Jönköpings län strömlösa.

På fredag morgon hade siffran sjunkit till cirka 150 strömlösa hushåll i länet.