I ett brev ställt till Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun efterfrågar man en förändring i reglerna för öppettider och servering av alkohol. Framförallt handlar det om att ge tillstånd till restauranger som vill ha öppet längre än till 01.00 eller 02.00 vilket är fallet idag.

Visita lyfter fram en rad argument för senare öppettider och man menar att det saknas belägg för att sena serveringstider ökar konsumtionen av alkohol. Idag ligger den totala alkoholkonsumtionen på restaurangerna på tio procent, en siffra som har varit i stort sett oförändrad under många år.

Kontrollerad servering

Man pekar också på att alkoholservering på restauranger är kontrollerad och att sena serveringstider motverkar problem som svartklubbar och svarttaxi. Dessutom har en utspridning av serveringstider fördelar ur ordningssynpunkt när serveringsställen har olika öppettider.

Nu vill Visita samverka med kommunen, Polismyndigheten och andra berörda aktörer för att bidra till att motverka eventuell problematik i Jönköpings nattliv.

Visita nämner också flera andra städer förutom Stockholm, Göteborg och Malmö där man lyckats väl med senare öppettider. Man nämner Helsingborg, Uppsala, Västerås, Linköping, Gävle, Lund, Halmstad, Borgholm, Kalmar med flera.