Personen bakom skrivelsen, Erik Svartholm, är kritisk mot både byggprojektet i sig och de faktiska vindkraftverken.

– Jag tycker markägarna säljer ut sina grannar och tar sig friheten att använda sin mark till att förstöra naturen. Firman kommer för att tjäna pengar och det får man respektera. Det är groteska torn och det behövs en jättebred väg med sprängsten för att köra dit delarna. Skogen kommer bli helt sönderhackad av stenbelagda vägar och det kommer inte gå att till exempel åka skidor i området när det byggs, utvecklar Erik Svartholm för Jnytt.

– Det är grannarna som drabbas. Vi har nu startat ett nätverk med landskapsarkitekter, miljöingenjörer och elingenjörer som är emot planerna, fortsätter han.

Erik Svartholm upplever att det är en majoritet av de boende i Skärstad som är emot planerna. Nu hoppas han att många dyker upp på det samrådsmöte som arrangeras av Kraftö den 7 februari.

– Det jag hoppas på är att många kommer dit. Att istället för att skicka in en namnlista med si och så många underskrifter så kan var och en protestera, då kan politikerna se att det finns en opinion.

"Viktigt med synpunkter"

Fredrik A Svensson, vd för Kraftö, hoppas också att det blir bra uppslutning på mötet och att så många som möjligt tar sig dit, även de som är motståndare till projektet.

– Det är syftet med samrådet, att vi ska få in synpunkter att titta på. Det är viktigt att vi får in synpunkter och tycker det är bra att det kommer in till oss, säger han till Jnytt.

Efter att Kraftö tagit över projekträttigheterna vill de ändra lite i de planer som vunnit laga kraft. Tanken var från början att det skulle bli 14 vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter, Kraftö vill istället sätta upp 11 kraftverk med en totalhöjd på 220 meter. Förändringen skulle enligt bolaget innebära en ökad produktion på 98 GWh om året. Det är dock oklart när planerna kan bli verklighet.

– Det ligger långt borta, det vi gör nu är att ha ett samråd den 7 februari. Vi har redan tillstånd till 14 kraftverk och den förändring vi önskar ansöka om är att minska antalet verk och höja totalhöjden. Det kommer vi illustrera och visa upp på mötet, säger Fredrik A Svensson.

Just att de ska ansöka om en förändring gör att Erik Svartholm hoppas att kommunen lägger in ett veto.

– Blir det ett nytt projekt kan kommunen göra det och jag hoppas att politikerna ser att det är olämpligt att bygga så nära tätbebyggt område när det samtidigt pågår en satsning vid de östra vätterbranterna, säger han till Jnytt.

Relaterat till artikeln