Mannen hade tidigare en högre chefstjänst inom Västerbottens läns landsting. Men han tvingades lämna sitt uppdrag sedan två oberoende arbetsmiljörapporter visat att det fanns oro och rädsla hos personalen och att de kände oro över patientsäkerheten.

Det gick så långt att anställda valde att inte gå på möten där han var med, något som beskrevs i rapport. I rapporten framgick det dessutom att personalen känt sig hotade, i första hand verbalt men till viss del även fysiskt.

Enligt tidningen Västerbottens-Kuriren har det funnits kritik mot chefen under en längre tid – och till slut förlorade han alltså sitt jobb.

”Känner till hans bakgrund”

Trots det fick mannen nyligen en anställning som övertandläkare i Region Jönköpings län.

– Vi känner till hans bakgrund men den är inte relevant för den här rollen som tandläkare, eftersom han in har något personalansvar. När vi har jobbat med det här förfarandet har vi varit tydliga med att vi anställer en tandläkare och inte en arbetsledare, säger regionens HR-chef Anna Klara Ingesson till JP.se.