Jnytt har tidigare skrivit att Demokraterna i Jönköping liksom flera läsare kritiserat resultatet av den ombyggda vägkorsningen Åsenvägen/Humlevägen. Flera menar att trafiksäkerheten inte alls förbättrats och att det fortfarande är köer på vägen. Demokraterna i Jönköping menade att resultatet inte alls blev det som presenterats för stadsbyggnadsnämnden innan bygget drog igång.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Samuelsson (C) tycker nu att de frågetecken som funnits retts ut.

– Förvaltningen har utformat vägkorsningen så bra som det har gått. Skälet till att ett extra körfält inte gjordes så att det blev en extra högersväng beror på att det inte fanns plats. Om detta hade gjorts hade det blivit markintrång och eftersom vi tidigare vetat att markägaren varit emot att vi tar dennes mark i anspråk, så gjorde vi inget åt det nu, förklarar han.

”Blivit mycket bättre”

Anders Samuelsson säger att det fortfarande finns möjlighet för kommunen att ta den rättsliga fajten med markägaren om man skulle vilja i ett senare läge. Men det är inget som kommer att göras nu.

– Jag är nöjd med utformningen som den gjordes och tycker att det har blivit mycket bättre där jämfört med hur det såg ut innan. Det blir nu lättare att svänga vänster från Åsenvägen upp mot Mariebo då det nerifrån Åsenvägen blivit ett eget fält, förklarar Samuelsson.

Stämmer det att nämnden fick ett annat förslag presenterat för sig innan bygget inleddes?

– Den exakta utformningen när man projekterar är upp till tjänstemännen. Det var i samband med projekteringen som man gjorde analysen att det skulle krävas sådan längd på det högra körfältet att man skulle behöva ta en annan markägares mark i anspråk. Det får man inte göra hur som helst. Därför gjordes inte den delen av arbetet just nu.

”Inte bortkastat”

Anders Samuelsson befarar att en rättslig process med markägaren kan ta ett eller två år.

– Även om vi vill addera ett körfält i framtiden och tar den rättsliga processen, så är det som har gjorts nu inte bortkastat. Nu när skolorna har börjat ser vi resultatet, och det kan den som kör vägen vid 16.30 på dagen se att det är en klar förbättring när det gäller köerna på vägen, säger han.