– Kulturutövare, arrangörer och ideella föreningar går på knäna. Ska det finnas kultur i hela landet framöver så är kommunernas insatser för det lokala kulturlivet avgörande. Vi vill bidra med vårt stöd, säger Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians.

Ideell kulturallians har tagit fram ett åtgärdsförslag för stötta den lokala kulturens grundläggande infrastruktur. Nyligen skickades ett brev ut till samtliga av landets kommuner. Tanken är att ge stöd och inspiration i samarbetet med arrangörer, mötesplatser och kulturbärare.

Krispaket

Regeringen gick i torsdags ut med ett riktat krispaket om 15 miljarder till Sveriges kommuner. Finansminister Magdalena Andersson säger att det ”ska finnas stor frihet för kommunerna att fördela medel till de lokala aktörerna”. Jönköpings kommun har därmed en god möjlighet att stärka det lokala ideella kulturlivet.

– Läget är akut för den ideella kultursektorn och det saknas marginaler. Verksamheter tvingas lägga ner med resultat att kulturen runt om i landet försvagas permanent. Det gäller för Jönköpings kommun att agera skyndsamt i dialog med det lokala kulturlivet, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians.

Fotnot: Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet. IKA företräder 17 medlemsorganisationer som i sin tur företräder hundratusentals medlemmar, där verksamheten till stor del bedrivs ideellt.