Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka i Jönköpings län. Det visar oktoberstatistik från Arbetsförmedlingen.

I oktober var drygt 1 600 ungdomar, alltså personer mellan 18–24 år, inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Av dessa var 650 kvinnor och 950 män.

– Arbetsmarknaden i Jönköpings län är fortsatt stark vilket inte minst märks bland länets unga. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tio år, säger arbetsmarknadsanalytiker Ida Karlsson, i ett pressmeddelande.

Arbetslösheten har minskat för båda könen men arbetslöshetsnivån är fortsatt tydligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män, 6,3 respektive 8,0 procent. Totalt är ungdomsarbetslösheten i länet 7,2 procent, vilket som sagt är den lägsta nivån på tio år. Förra året vid samma tid låg siffran på 8,5 procent.

Relaterat till artikeln