Digitaliseringen för mycket gott med sig för människor, företag och samhället i stort, och digital kompetens krävs idag inom alla delar av samhället.

Men samtidigt hamnar en del människor utanför. Traditionella lösningar försvinner, samtidigt förutsätts att alla är digitaliserade. Det kan bli svårare att resa och röra sig i samhället, sköta betalningar, vara en del av sociala gemenskaper eller hantera samhällsinformation och myndighetsärenden.

Enligt siffror från Internetstiftelsen i Sverige handlar det här i Jönköpings län om uppskattningsvis 40000 äldre som känner sig bara lite eller inte alls delaktiga i det digitala samhället. Dessa riskerar att ha sämre förutsättningar att delta i samhällslivet.

Det digitala utanförskapet är inget övergående problem, utvecklingen går snabbt och vi måste hela tiden uppdatera vår digitala kompetens. Alla människor måste därför ha möjligheten att inkluderas, och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg. Det finns många digitala lösningar som kan förenkla vardagen och höja livskvaliteten för seniorer.

Vilka kommuner här i Jönköpings län vill vara föredöme genom mer användarvänliga digitala tjänster, behålla en del traditionella lösningar och genom att ge seniorerna stöd och utbildning inom det digitala området?

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Kjell Lindström, distriktsordförande SPF Seniorerna i Jönköpings län