Personal från räddningstjänsten var under torsdagen på plats och bekämpade en stor brand i ett parhus på Mariebo. Framförallt arbetade man med att förhindra att elden skulle sprida sig till närliggande byggnader.

- Vi har bekämpat elden och när det gäller spridningsrisken så är den numera minimal. Intilliggande byggnader har vi kontroll på, säger brandingenjör David Högberg till Jnytt.

Live-published photos and videos via Shootitlive

En läsare som hört av sig till Jnytt berättade att villan var helt övertänd. Bilder visar också brandens omfattning där stora lågor slår ut från byggnaden.

Brinner för fullt

- Det brinner för fullt och röken syns över hela Mariebo, säger en läsare till Jnytt.

- Många brandmän jobbar med att försöka släcka elden. Men det ser ut som att byggnader runt omkring också kan börja brinna. Byggnaderna ligger inte många meter ifrån huset som brinner.

Polisen har upprättat en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Det finns inte någon initial misstanke om uppsåtligt brott, men en teknisk undersökning kommer genomföras.