– Vi har kommit en bra bit på vägen om hur vi ska bedriva vår verksamhet. Vi har klara processer för hur vi ska göra, och det känns jättebra och tryggt, säger stadsdirektör Johan Fritz.

En av nyheterna som presenterades är att erbjuda hjälp till personer som är 70 år och äldre. De kan nu få hjälp med att handla mat eller få sina recept utskrivna. Det sker genom ett samarbete mellan kommunen och ideella organisationer.

– Folkhälsomyndigheten har pekat ut ett antal riskgrupper som är särskilt utsatta och sårbara för det här viruset. Uppmaningen är att de här grupperna ska försöka minska de sociala kontakterna så mycket som möjligt och hålla sig hemma. De kontakter man normalt sett har kan vara i affärer och sådant, och där kan vi hjälpa till att lösa en del av de basala sakerna som att handla eller hämta ut mediciner. Den möjligheten finns genom ett samarbete mellan kommunen och en del ideella organisationer, säger räddningschef Samuel Nyström.

Sju personer smittade

Hur många har ni möjlighet att hjälpa om behovet är stort?

– Det här är en verksamhet som vi har precis har startat upp. Det är lite osäkert ännu, men jag bedömer att vi ska försöka matcha upp behovet som kommer visa sig så att vi hjälper till med de behov som finns. Det kan vara så att man inte får hjälp exakt samma dag om det inte är akut. Men vi ska hjälpa till så gott vi kan tillsammans med de ideella organisationer som har valt att ställa upp.

Har det varit lätt att få dem att vara med på det här?

– Vi har av tradition ett starkt föreningsliv och en stor kyrklighet med många församlingar i kommunen. Vi såg även under flyktingkrisen 2015 att det fanns ett väldigt stort engagemang att hjälpa till när det krisar till sig. Det engagemanget har vi sett nu också.

Kommunen kommer att skicka ut riktad information till berörda personer.

Totalt har sju personer som bor på äldreboenden i kommunen konstaterats smittade av coronaviruset. Det är en ökning med två fall på en vecka.

– Vi upplever att smittspridningen är under någon form av kontroll. Vi ser ingen lavinartad ökning av antalet smittade. Men det är ett tufft, utmanande och ansträngt läge inom vissa områden, säger socialdirektör Stefan Österström.

”Behöver rätt kompetens”

Det meddelades även att behovet av personal är stort inom de kommunala verksamheterna. Totalt finns det 123 lediga tjänster inom olika områden utannonserade på kommunens webbplats.

– Vi behöver rekrytera på både kortare och längre perspektiv. Vi har tittat på helheten vad vi behöver och hur vi ska möjliggöra kanalerna in till kommunen. Man kan gå in och tala om sitt intresse och sin kompetens. Sedan tittar vi på vad vi kan matcha efter behov. Vi behöver rätt kompetens både nu och i framtiden, säger HR-direktör Marita Schwarz.

Vill du beskriva behovet som akut?

– Ja, men jag vill också ha en stabilitet i verksamheten, att det finns en trygghet för våra medborgare med boende och alla sådana saker. Vi tar vårt ansvar och ser till att vi har kompetensen inne. Sedan kan vi hämta in kompetenser som kan göra andra saker runt omkring som att städa eller köra mat. Vi tittar på hur vi kan få en stabilitet och trygghet i våra samhällsviktiga verksamheter.

Kommunen rekommenderar alla som är friska och inte tillhör någon riskgrupp att gå till jobbet eller skolan även fortsättningsvis. Även offentliga platser som bibliotek och fritidsgårdar ska fortsatt hålla öppet.

– Skulle något ändras får vi fatta nya beslut. Vi hoppas att de åtgärder vi har vidtagit är tillräckliga för att hålla på den nivå som är nu, säger Samuel Nyström.

JnyttTV: Se presskonferensen i repris.